ต้นทุนก่อสร้างเมียนมาพุ่งสูงขึ้น

ราคานำเข้าสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่โควิด -19 ระบาด เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งงานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถหยุดได้จึงจำเป็นต้องซื้อวัสดุในราคาที่สูงขึ้น” เช่น ธุรกิจผลิจอิฐลดลงส่งผลให้ราคาอิฐสูงขึ้น

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/construction-costs-rise-myanmar.html