สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกัมพูชา

ประธานสมาคมธนาคารในกัมพูชา (ABC) กล่าวว่าภาคธนาคารยังคงมีความมั่นคงจากสินเชื่อด้อยคุณภาพที่จัดการได้ในช่วง COVID-19 และอุทกภัยที่ผ่านมา โดยธนาคารกำลังติดตามผลกระทบต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในภาคธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อยู่ภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรม โดย NPLs ตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ก่อนหน้า COVID-19 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.3 ดังนั้นการเติบโตของ NPL จึงอยู่ในระดับต่ำ ณ เดือนตุลาคมสถาบันการเงินได้ให้การปรับโครงสร้างเงินกู้แก่ลูกค้ามากกว่า 280,000 ราย ซึ่งคิดเป็นวงเงินประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ข้อมูลจากสมาคมการเงินรายย่อยกัมพูชา (CMA) แสดงให้เห็นว่าสมาชิก CMA ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้สำหรับลูกค้า 265,000 ราย ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ภายในกลางเดือนตุลาคม NPL ในภาคการเงินรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ของทั้งหมดในเดือนกันยายน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50777269/non-performing-loans-rise-but-only-by-a-slight-margin/