โครงการความร่วมมือจีน – ลาวทำให้ชาวสปป.ลาวมีชีวิตที่ดีขึ้น

ทางตะวันออกเฉียงใต้สปป.ลาวเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 ซึ่งเป็นการลงทุนโดยฝ่ายสปป.ลาวและฝ่ายไทย ภายใต้สัญญาของ PowerChina Sinohydro Bureau 3 Co. , LTD (Sinohydro 3) ซึ่งเป็น บริษัท วิศวกรรมของจีน โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาในประเทศสปป.ลาว ไม่เพียงแค่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแต่ยังมีการก่อสร้างอุตสาหกรรมมากมายที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่เพียงแค่การเติบโตของเศรษฐกิจแต่ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของชาวสปป.ลาวที่ดีขึ้น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมารายได้ต่อหัวของสปป.ลาว เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาของโครงการต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของสปป.ลาวดีขึ้น

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/26/c_139467833.htm