รัฐบาลกัมพูชาร่างงบประมาณปี 2021 ลดลงถึง 5 ร้อยล้านดอลลาร์

รัฐบาลกัมพูชาผ่านคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างงบประมาณประจำปีประมาณ 7.62 พันล้านดอลลาร์ สำหรับปี 2021 โดยร่างงบประมาณประจำปี 2021 ต่อจากงบประมาณประจำปี 2020 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยงบประมาณประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 4.36 พันล้านดอลลาร์ และ สำหรับรายจ่ายด้านการลงทุนอีก 3.26 พันล้านดอลลาร์ แต่งบประมาณที่เสนอยังคงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายนมากเมื่อมีรายงานว่ารัฐบาลจะดำเนินการลดงบประมาณแผ่นดินลงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นผลมาจาก COVID-19 ซึ่งงบประมาณปี 2021 เป็นงบประมาณในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนทรัพยากรที่มุ่งเน้นเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลังวิกฤต COVID-19 โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจีดีพีของประเทศจะหดตัวมาอยู่ที่ระดับลบร้อยละ 1.9 ในปีนี้และคาดการณ์ว่าการเติบโตในเชิงบวกจะกลับมาในปี 2021 โดยมีการประมาณการณ์การเติบโตไว้ที่ประมาณร้อยละ 3.5 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50776654/2021-draft-budget-sees-a-half-billion-reduction/