เวียดนามเผยตลาดอีคอมเมิรซ์อาจขาดทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหตุโควิด-19

ตามรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) เปิดเผยว่าท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง คาดว่าจะสูญเสียรายได้ถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2562 รายได้จากยอดขายอีคอมเมิร์ซ B2C อยู่ที่ 10.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของยอดค้าปลีกและบริการรวม ในขณะที่อัตราการซื้อของออนไลน์ถึงร้อยละ 42 ปัจจัยดังกล่าวทำให้รายได้ของอีคอมเมิร์ซสูงถึง 13.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อการประมาณการครั้งใหญ่ นอกจากนี้ จากผลการสำรวจ ระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 57 สร้างรายได้จากตลาดอีคอมเมิร์ซต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ร้อยละ 24 สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 51

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-e-commerce-market-may-lose-us26-billion-on-covid-19-314570.html