กัมพูชาคาดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวในปีหน้าหลังมีวัคซีน

กัมพูชาคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมอุทยานโบราณคดีอังกอร์จะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปีหน้าหากมีวัคซีนในการควบคุมโรคโควิด-19 โดยอุทยานโบราณคดีอังกอร์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของกัมพูชามีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมากในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เนื่องจากโรคระบาดที่ทำให้ประเทศต้องกำหนดข้อจำกัดในการเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ซึ่งแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเสียมราฐมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาเยือนราว 396,241 คน ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงกันยายนของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ 76 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานของ Angkor Enterprise โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวคาดว่าอุทยานโบราณคดีอังกอร์จะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสแรกของปี 2021 หากมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ใช้ ทั้งคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจากจีนจะยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในช่วงหลังโควิด-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50774791/international-tourists-to-cambodias-angkor-expected-to-rebound-from-2021-if-covid-19-vaccines-become-available/