สปป.ลาวเร่งขยายตัวเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาด COVID-19

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลสปป.ลาวได้มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสปป.ลาวต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตกต่ำทางเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของสปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ตามข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ก่อนหน้าการระบาด COVID-19 จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเยือนสปป.ลาวในปี 2562 เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 14.4 สร้างรายได้ประมาณ 934 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  แต่จากผลกระทบ COVID-19 รายได้การท่องเที่ยวลดลง 350 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2 ของ GDP ด้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หลายโครงการยังคงมีความคืบหน้าตามแผนโดยเฉพาะโครงการที่สำคัญต่อการค้าและการท่องเที่ยวอย่างการก่อสร้างทางรถไฟจีน – สปป.ลาวเที่สร็จสมบูรณ์ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ในขณะนี้รัฐบาลสปป.ลาวกำลังพัฒนา ในระหว่างนี้รัฐบาลพยายามบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทั้งด้านความมั่นคงด้านอาหารและระบบสาธารณสุข

ที่มา : https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/10/19/laos-to-boost-economic-growth-amid-pandemic-over-60000-tested-for-covid-19