สายการบินในกัมพูชากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

สายการบินในกัมพูชากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเรียกร้องการสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยฟื้นตัวจากผลกระทบข้างต้น ซึ่งรายรับของสายการบินลดลงถึงร้อยละ 80 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ตามข้อมูลของ IATA แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ยังจำเป็นต้องจ่ายให้ครอบคลุม เช่น ลูกเรือ การบำรุงรักษา น้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน และที่เก็บเครื่องบินอีกจำนวนมาก โดยจนถึงปัจจุบัน IATA ประเมินว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเงินกู้และการลดหย่อนภาษีเป็นจำนวนเงินกว่า 160,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้สายการบินสามารถพยุงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50774468/airlines-face-tough-festive-season-as-hoped-for-pick-up-fails-to-materialise/