ผลสำรวจชี้ธุรกิจในเวียดนามขึ้นเงินเดือนในปี 63 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

จากผลการสำรวจของเมอร์เซอร์ (Mercer) ในโครงการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ (TRS) ได้เปิดเผยว่าบริษัทข้ามชาติ (MNCs) และบริษัทเวียดนามปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 6.5 และร้อยละ 5.2 ในปีนี้ และคาดว่าในปีหน้า จะเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 7 และ 7.7 ตามลำดับ ในขณะที่ นาย Hoa Nguyễn หัวหน้าอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ด้านโซลูชั่นทุนมนุษย์ กล่าวว่าบริษัทข้ามชาติและบริษัทในท้องถิ่นร้อยละ 14, 34 ไม่ได้เพิ่มเงินเดือนในปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเชื้อ COVID-19 นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ธุรกิจน้ำมัน เหมืองแร่ ธนาคารและอุตสาหกรรมจัดหา มีการปรับเพิ่มเงินเดือนต่ำที่สุด ด้วยร้อยละ 2, 1, 5 และ 6 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใช้ธนาคาร รวมถึงธุรกิจในกลุ่มวิทยาศาสตร์ จ่ายโบนัสสูงสุดร้อยละ 22.4, 20.1 และ 18.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ผุ้อำนวยการวิเคราะห์ด้านโซลูชั่นทุนมนุษย์ กล่าวว่าถึงแม้ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ธุรกิจร้อยละ 13 ยังคงจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ในขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงเทรนด์การสรรหาบุคลากรในปี 2564 พบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 55 คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง รองลงมาร้อยละ 40 วางแผนที่จะเพิ่มพนักงานในปีหน้า และร้อยละ 5 ลด/ปลดพนักงานลง

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/793465/salary-increases-in-2020-lowest-in-10-years-survey.html