ผู้ค้าแตงโมรัฐฉาน ขอความช่วยเหลือเมื่อใกล้ฤดูเก็บเกี่ยว

เมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแตงโมรัฐบาลของรัฐฉานได้รับการร้องขอจากผู้ค้าผลไม้ในพื้นที่ให้เจรจากับมณฑลยูนนานของจีนเพื่อป้องกันความล่าช้าที่เกิดจากการขนส่งของรถบรรทุกและข้อจำกัดในการเดินทาง พ่อค้าชาวเมียนมาส่งออกแตงโมและ Mukmelon ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายนที่ Wanding Fruit Square ของเมืองจีน ตอนนี้การทำธุรกรรมต้องผ่านทางโทรศัพท์ แต่ไม่สามารถขายสินค้าของตนได้หากไม่มีการประชุมแบบเห็นหน้ากัน ก่อนที่ Covid-17 จะระบาด มีรถบรรทุก 200 ถึง 700 คันข้ามพรมแดนทุกวัน แต่คาดว่าจะลดลงเหลือ 200 ถึง 300 คันต่อวันในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ยังเรียกร้องให้กับยูนนานเพื่ออนุญาตให้ตัวแทนสองถึงห้าคนจากเขตการค้าในเมืองมูเซทำงานที่ตลาดผลไม้ในยูนนานเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้รถบรรทุกควรได้รับการตรวจสอบเนื่องจากบรรทุกสินค้าที่เน่าเสียง่าย

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/shan-traders-seek-help-melon-season-nears.html