ธุรกิจท่องเที่ยวลดราคาเพื่อแสวงหานักท่อง เที่ยวในท้องถิ่น

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและการบริการได้ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการและแพคเกจทัวร์ของตนลงอย่างมากเพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นและส่งเสริมให้ชาวสปป.ลาวเดินทางไปพักผ่อนทั่วประเทศ โปรโมชั่นพิเศษที่นำเสนอในตอนนี้มีเป้าหมายที่ผู้เยี่ยมชมในพื้นที่เพื่อชดเชยการไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ธุรกิจบางแห่งได้ลดต้นทุนการให้บริการลงสามเท่าหรือมากกว่านั้น โรงแรมบางแห่งที่เคยเรียกเก็บเงิน 200-500 เหรียญสหรัฐ สำหรับห้องพักได้ลดราคาเหลือเพียง 70-80 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่นบริการรับส่งฟรีไปยังสนามบิน การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่การท่องเที่ยวถูกกำจัด การสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า Covid-19 ได้ลดรายได้ของธุรกิจนำเที่ยวและการบริการในเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 20 ล้านเหรียญ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ สิ่งนี้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนต้นทุนการให้บริการของธุรกิจ ซึ่งการลดราคาดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับกำลังซื้อของคนสปป.ลาว รัฐบาลกำลังร่วมมือกับธุรกิจต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากการระบาดของ Covid-19

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Tourism201.php