กัมพูชาการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านความปลอดภัยทางอาหาร

กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง (MAFF) ร่วมกับ TROPICAM Fruits and Vegetables และอีก 4 สมาคมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัย โดยปีที่แล้วกัมพูชามีพื้นที่ปลูกผักและผลไม้ 57,262 เฮกตาร์ทั่วประเทศและผลิตอาหารได้ประมาณ 682,012 ตัน อย่างไรก็ตามความต้องการผักอยู่ที่ 1 ล้านตันต่อปี หรือ 2,500-3,000 ตันต่อวันตามรายงานของ General Directorate of Agriculture (GDA) ณ กระทรวงเกษตร เนื่องจากตอนนี้กัมพูชาไม่สามารถรองรับความต้องการพืชผักภายในประเทษได้ด้วยตนเอง จึงมีการนำเข้าโดยเฉลี่ย 500-1,000 ตันต่อวันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้ GDA กำลังดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของผักและผลไม้ปลอดสารพิษภายใต้ข้อตกลงของภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ผลิต เพื่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมและส่งเสริมผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยสูงภายใต้มาตรฐาน GAP ที่รับรองโดย GDA ของรัฐบาลเพื่อทำการรับรองมาตรฐาน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50773548/deal-signed-to-make-fruit-and-veg-safer/