ธุรกิจท่องเที่ยวลดราคาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและการบริการได้ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการและแพคเกจทัวร์ของตนลงเพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นและส่งเสริมให้ชาวสปป.ลาวเดินทางไปพักผ่อนทั่วประเทศ เพื่อชดเชยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 การสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า Covid-19 ได้ลดรายได้ของธุรกิจนำเที่ยวและการบริการในเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของสปป.ลาวประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ภาคการท่องเที่ยวอาจไม่ใช่ภาคที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่การที่ภาคบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร      บริษัททัวร์ได้รับผลกระทบนั้นก็อาจผลต่อระดับการจ้างที่จะต้องมีการปลดคนออกทำให้อัตราการว่างงานสูงซึ่งในระยะยาวหากไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือมาตราการช่วยเหลืออาจนำมาซึ่งการถดถอยของเศรษฐกิจสปป.ลาว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Tourism201.php