ราคาแตงโมเมียนมาพุ่งขึ้น 3 เท่า จากความต้องการของจีน

ราคาส่งออกแตงโมไปจีนเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าผลจากต้นทุนการขนส่งที่สูงและการผลิตในประเทศที่ลดลงจากพิษ COVID-19 ปัจจุบันมีรถบรรทุกแตงโมเพียง 15 คันที่ข้ามพรมแดนไปยังจีนในแต่ละวันเมื่อเทียบกับ 300 คันต่อวันก่อนการระบาด นอกจากนี้ผลผลิตแตงโมในท้องถิ่นลดลงถึง 1 ใน 3 ของการเก็บเกี่ยวในปีที่แล้วส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ปัจจุบันแตงโมของเมียนมาราคาสูงถึง 4,000 หยวนต่อตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 1,200 หยวนต่อตัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการจ้างรถบรรทุกในการขนส่งอยู่ที่ 1 ล้านจัตจากเดิมอยู่ที่ 600,000 จัต สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาค่าจ้างคนขับสูงขึ้นเพราะต้องมีใบรับรองสุขภาพที่ระบุว่าปลอดจากเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งผู้ยังต้องออกค่าใช้จ่ายเองจึงทำให้ขาดแคลนคนขับและราคาค่าจ้างสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะนี้มีเกษตรกรปลูกแตงโมมากเพราะราคาที่สูงขึ้นตามความต้องการของตลาด ในปี 2562-2563 สามารถเก็บเกี่ยวแตงโมไดประมาณ 800,000 ตัน ซึ่งร้อยละ 75 ถูกส่งออกไปยังจีน

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/myanmar-watermelon-prices-triple-high-chinese-demand.html