เวียดนามเผยตลาดแรงงานส่งสัญญาฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่ามีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในไตรมาสที่ 3 พบว่าจำนวนการจ้างงานของคนอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 54.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านคนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 แต่ว่าลดลงประมาณ 1.1 ล้านคนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 237.7 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาดีขึ้น หลังจากแตะในระดับต่ำที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2 และจำนวนงานเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสร้างงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ภาคบริการได้รับผลกระทบอย่างมาก (68.9% ของจำนวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบ) จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รองลงมาภาคอุตสาหกรรม (66.4%) และภาคเกษตร ป่าไม้และประมง (27%) ตามลำดับ นาย Vu Thi Thuy ผู้อำนวยการฝ่ายสถิติประชากรและแรงงานของสำนักงาน GSO กล่าวว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้คนกว่า 1.8 ล้านคนสูญเสียโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/labour-market-posts-signs-of-recovery-in-q3/188152.vnp