INFOGRAPHIC : CPI เวียดนามขยับตัวสูงขึ้น 3.85% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ได้เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเวียดนาในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สาเหตุอะไรที่ทำให้ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น? มาจากปัจจัยเหล่านี้

  • อาหาร (+14.31%YoY)
  • กลุ่มอาหาร (+4.03%YoY)
  • เครื่องดื่มและบุหรี่ (+1.58%YoY)
  • ยาและเวชภัณฑ์ (+1.43%YoY)
  • เครื่องนุ่งห่ม (+0.73%YoY)

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/cpi-in-first-9-months-of-2020-up-385/187948.vnp