INFOGRAPHIC : เศรษฐกิจเวียดนามโต 2.12% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ได้เปิดเผยว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ GDP ณ ราคาปี 2010 อยู่ที่ 2,578.1 ล้านล้านด่อง

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-economy-expands-212-percent-in-nine-months/187876.vnp