เวียดนามเผยเกินดุลการค้าประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 9 เดือนของปีนี้

จากรายงานประจำเดือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุว่าตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย. เวียดนามเกินดุลการค้าราว 16.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคการลงทุนในประเทศมียอดขาดดุลการค้าถึง 10.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาข้างต้น ในขณะที่ ภาคการลงทุนจากต่างประเทศมียอดเกินดุลการค้า 27.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ภาคการลงทุนในประเทศยังคงเป็นแรงสนับสนุนทางการค้าที่โดดเด่นของเวียดนาม ด้วยมูลค่าการส่งออก 71.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.4 ของมูลค่าส่งออกรวม อย่างไรก็ตาม ในเดือน ก.ย. มูลค่าการส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 27.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ ช่วง 9 เดือนของปีนี้ เวียดนามส่งออกสินค้า 30 รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-trade-surplus-expands-to-nearly-us17-billion-in-9-month-314349.html