รัฐมนตรีการค้า เผย GDP เวียดนามโต 300% จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กล่าวว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเวียดนามและปริมาณการค้า จะเติบโตสูงถึงร้อยละ 300 และ 350 ตามลำดับ เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลง FTA ที่ลงนามได้ช่วยให้ขยายตลาดและกระจายไปยังตลาดส่งออก-นำเข้า รวมถึงพัฒนาบริการทางการเงินให้ดีขึ้นจากการสนับสนุนของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปีนี้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ราว 337.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 175.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้า 161.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกับกลุ่มเศรษฐกิจ ช่วยให้เวียดนามเปิดกว้างทางการลงทุนได้อีกมากและยกระดับสภาพแวดล้อมในการลงทุน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวแก่นักลงทุนและธุรกิจต่างชาติ

ที่มา : https://vnexplorer.net/gdp-grows-by-300-thanks-to-active-economic-integration-trade-minister-says-a202099878.html