การคาดการณ์ใหม่ของ GDP กัมพูชา โดย AMRO

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน +3 (AMRO) ได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP ของกัมพูชาใกล้เคียงกับการอัปเดตของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) โดย AMRO ได้คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้จะอยู่ที่ลบร้อยละ 4.5 และจะเติบโตเป็นร้อยละ 5.4 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่ ADO คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ร้อยละ 5.5 โดยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นความท้าทายระดับโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสนับสนุนความช่วยเหลือทางสังคมสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับ SMEs ภายในประเทศเพื่อการสนับสนุนภาคธุรกิจให้รอดพ้นในช่วงวิกฤตทำกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50766974/amros-new-forecast-of-cambodias-economic-growth-similar-with-adb/