เวียดนามตั้งเป้า GDP ปี 64 โต 6.5%

กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) ได้ตั้งเป้าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2564 ร้อยละ 6-6.5 ซึ่งเป้าหมายจากการประชุมรัฐบาลในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปีนี้และแผนการณ์ในปีหน้า ทั้งนี้ ทางกระทรวง MPI ร่วมมือกับกระทรวงการคลังในเรื่องแผนการใช้งบประมาณในปีนี้และส่งให้นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติต่อไป ทั้งสองกระทรวงข้างต้นจะรายงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในวันที่ 25 กันยายนและเร่งเบิกจ่ายโครงการในปีนี้ นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐต่างๆ จะส่งแผนรายละเอียดการลงทุนที่ใช้งบประมาณในปี 2563 ภายในวันที่ 30 กันยายน หลังจากนั้น กระทรวง MPI จะร่วมมือกับกระทรวงการคลัง เพื่อประเมินโครงการและรายงานไปยังนายกรัฐมนตรี

 ที่มา : https://vietreader.com/business/16757-vietnam-targets-65-gdp-2021-growth.html