กัมพูชาส่งออกผลิตผลทางการเกษตรมากกว่า 3 ล้านตัน

สินค้าเกษตรของกัมพูชามากกว่า 3 ล้านตัน ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ณ วันที่ 11 กันยายน ตามรายงานของกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง โดยรายงานระบุเพิ่มเติมว่ากัมพูชาส่งออกข้าวเปลือกรวม 463,805 ตัน ซึ่งจำนวน 164,962 ตัน ถูกส่งออกไปยังจีน 154,287 ตัน ไปยังสหภาพยุโรป 61,700 ตัน ไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนและตลาดอื่นๆ ที่ 83,127 ตัน นอกจากข้าวสารแล้วกัมพูชายังส่งออกมันเส้น 1.18 ล้านตัน มันสำปะหลังสด 512,350 ตัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 202,207 ตัน ข้าวโพด 193,660 ตัน กล้วยสด 213,486 ตัน มะม่วง 51,670 ตัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน สหภาพยุโรป อาเซียน ฮ่องกง ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารในประเทศเพื่อลดการนำเข้าอาหารในช่วงของการระบาดใหญ่ร่วมด้วย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50764124/cambodia-has-exported-more-than-3-million-tonnes-of-agricultural-produce/