เวียดนามมีอัตราการเติบโตของ SMEs สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากการสำรวจของกลุ่มธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (UOB) จากสิงคโปร์ และ ‘Accenture’ บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินอย่างมืออาชีพจากไอริช รวมถึง ‘Dun & Bradstreet’ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SMEs ในเวียดนาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 63 ตั้งเป้าที่จะลงทุนในเทคโนโลยี ตามมาด้วยร้อยละ 37 ลงทุนในเครื่องจักรและโรงงาน และร้อยละ 49 ส่งเสริมทักษะของพนักงาน อีกทั้ง ธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 46 เลื่อนแผนงานออกไป เหตุโควิด-19 ในขณะที่ ร้อยละ 2 ไม่มีแผนการดำเนินงาน ตามการสำรวจผู้ประกอบการ SMEs ใน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายได้ของผู้ประกอบการชาวเวียดนาม SMEs มองว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 คาดว่าในปี 2563 รายได้หดตัวลง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะที่ ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 68 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของภาครัฐฯ เวียดนาม มากที่สุด รองลงมาไทย (47%) และ อินโดนีเซีย (45%) ตามลำดับ

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/vietnam-possesses-the-highest-rate-of-smes-in-southeast-asia-23798.html