INFOGRAPHIC : สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามติดอันดับ 25 อันดับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

จากข้อมูลของเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก “TripAdvisor” เปิดเผยเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในเวียดนามที่จัดอันดับโดย Travelers’s Choice ประจำปี 2020 ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของเวียดนามถูกจัดให้อยู่ใน 25 อันดับแรกของโลกในประเภทบริการ ได้แก่

  • Trading Destinations: ดานัง (7) รองลงานครโฮจิมินห์ (12)
  • Popular Destinations: ฮอยอัน (17) รองลงมาฮานอย (15)
  • Emerging Destination: ฟู้ก๊วก (7)

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-tourism-spots-in-worlds-top-25/169653.vnp