สนามบินนานาชาติย่างกุ้งขยายการระงับการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ

รัฐบาลย่างกุ้งขยายการระงับการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาและกรมการบินพลเรือนได้สั่งห้ามทำการบินขาเข้าระหว่างประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เนื่องจากร้านค้าทั้งหมดในสนามบินนานาชาติย่างกุ้งถูกปิดในช่วงการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจึงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเช่าของร้านค้า นอกจากนี้ยังตัดเงินเดือนพนักงานสนามบินเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว จากเที่ยวบินผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศถูกห้ามจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ใช้เที่ยวบินลดลงเป็นสองเท่าตั้งแต่ต้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา

ที่มา : https://elevenmyanmar.com/news/ygn-airport-extends-suspension-on-operation-of-international-flights