กัมพูชาวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแกบ

กัมพูชาวางแผนด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี 2020-2024 เพื่อจะเปลี่ยนจังหวัดแกบเมืองชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของกัมพูชา โดยจะขยายศักยภาพของจังหวัดแกบ ให้ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ไปจนกระทั่งทรัพยากรที่นอกเหนือจากกลุ่มตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในจังหวัดแกบ ซึ่งทางรัฐมนตรีสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มร่วมมือกันในด้านการสนับสนุนการเปิดตัวของแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยกระดับด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแกบให้ไปอีกระดับหนึ่ง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50750089/keps-tourism-marketing-plan-on-its-way/