กัมพูชาและเมียนมาเตรียมเปิดเที่ยวบินตรง เชื่อมสองเมืองมรดกโลก

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เผย รัฐมนตรีของกัมพูชาและเมียนมาได้หารือถึงความเป็นไปได้ ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองพุกามของเมียนมา กับ จ.เสียม เรียบ ของกัมพูชา ซึ่งทั้งสองเมืองล้วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก  นอกจากนี้ เมียนมาเห็นชอบในการส่งเสริมโครงการ “อังกอร์-พุกาม” หรือ “สองนครโบราณ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการประสานความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในด้านการท่องเที่ยว

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c5943ece3f8e40ac98e2f38

06/02/62