กระทรวงทรัพยากรน้ำกัมพูชาจับมือเอดีบีหนุน 2 เมกะโปรเจค

กระทรวงทรัพยากรน้ำและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในกัมพูชา (ADB) ร่วมดำเนินโครงการขนาดใหญ่สองโครงการมูลค่ารวม 380 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำของกัมพูชา วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการเกษตร โครงการสินเชื่อและการจัดการทรัพยากรน้ำและชลประทาน ทั้งนี้ ผอ. ADB กล่าวว่าจะยังคงให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อบรรเทาภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ร่วม ปี 62 – 66

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50575344/water-ministry-to-implement-two-mega-projects/

05/02/62