การพัฒนาพลังงานสะอาดภายในประเทศกัมพูชากับความท้าทาย

โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์อีกร้อยละ 12 ภายในสิ้นปีนี้และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งกัมพูชากำลังเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดตามรายงานของกองทุนเพื่อการลงทุนด้านภูมิอากาศ (CIF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จากรายงานเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางการพัฒนาพลังงานสะอาดของกัมพูชา” ออกมาในเดือนนี้ โดยวัตถุประสงค์ของรัฐบาลสอดคล้องกับคำแนะนำในด้านการสร้างแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นตามคำแนะนำของ CIF และ ADB ซึ่งจากรายงานกล่าวถึงปัญหาในด้านของความโปร่งใส ความเสี่ยง ราคาและบทบาทของภาคเอกชน ที่ถือเป็นความท้าทายสำหรับการกำหนดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สำหรับภาคเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนต่างประเทศกัมพูชาได้นำเสนอตลาดพลังงานใหม่ โดยมีการจำกัดความสามารถในการดำเนินการประมูล ให้อยู่บนความโปร่งใสและเปิดกว้างในภูมิภาค ปัจจุบันสวนพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของกัมพูชาสามารถแข่งขันในด้านการประมูลราคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 0.039 ดอลลาร์ / กิโลวัตต์

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50737288/clean-energy-development-presents-challenges/