ภาคการก่อสร้างในกัมพูชาประสบปัญหากับการเติบโตที่ต่ำลง

หนึ่งในเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญของกัมพูชาคือภาคการก่อสร้างถูกกำหนดให้มีอัตราการเติบโตติดลบในปีนี้ ซึ่งไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างปี 2550 ถึง 2552 โดยภาคนี้มีช่วงการเติบโตที่น่าประทับใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากตัวเลขอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการจัดการที่ดินการวางผังเมืองและการพิจารณาคดีการลงทุน มีมูลค่าถึง 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 5.5 พันล้านดอลลาร์ ในแง่ของผลกระทบจาก COVID-19 ภาคนี้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ติดลบร้อยละ 5.3 ในปี 2563 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.3 ในปีหน้าตามรายงานฉบับล่าสุดของกระทรวงเศรษฐกิจ และการเงิน ซึ่งภาคการก่อสร้างที่ลดลงอย่างมากนี้ส่งผลให้คาดการณ์ว่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ลดลงตามไปด้วย โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีมีการอนุมัติ 1,547 โครงการ เพิ่มขึ้น 322 โครงการในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 หรือคิดเป็น 6.8 ล้านตารางเมตร

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50736882/construction-suffers-from-low-growth/