เจโทรลุ้นครึ่งปีหลังฟื้น

เจโทรเผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยดี แม้ดัชนีครึ่งแรกหดตัว อุตสาหกรรมยานยนต์หนุน คาดยอดขายเพิ่ม การสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (DI) คาดการณ์ช่วงครึ่งปีแรก 62 อยู่ที่ 25 ดัชนีหดตัวลงติดต่อกัน 3 ครั้ง เป็นผลมาจากบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นประเมินเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว ภาพรวมทุกประเภทอุตสาหกรรมมองเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เป็นบวกทั้งหมด แต่ในภาพรวมอุตสาหกรรมบางส่วนที่มีความกังวล ทั้งราคาวัตถุดิบและความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในระยะ ต่อไปได้ ภาพรวมปี 62 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 56% และกำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็น 82% การลงทุนโรงงานเครื่องจักรเพิ่มขึ้น และเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับยานยนต์ แสดงถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น

ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/579261

05/02/62