เวียดนาม ตั้งเป้ายอดส่งออก 4 หมื่นล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS) ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมในปีนี้เพื่อการส่งออก 40 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะเพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดุลการค้าของอุตสาหกรรมคาดว่าจะสูงถึง 20 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ จะมีการประกันการจ้างงานและรายได้สำหรับคนงาน 2.85 ล้านคนจะเพิ่มขึ้น เป้าหมายเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปีที่ประสบความสำเร็จในปี 61 เมื่อการส่งออกเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีมูลค่ามากกว่า 36 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตในระดับนี้จะทำให้ประเทศเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้วคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว 1.3% ควรเพิ่มการหมุนเวียนการส่งออกร้อยละ 4 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นภาคส่วนสำคัญที่มีโอกาสมากมายในการขยายตลาด

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/484005/viet-nam-targets-40-billion-in-exports-from-textile-and-garment-industry.html#ughgyciToQAGGHRS.97

04/02/62