ดอกฝิ่นบานสะพรั่งในรัฐชาน เมียนมา พืชทำเงินชาวบ้านปราบยังไงก็ไม่หมด

เมียนมาเป็นแหล่งผลิตฝิ่นใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากอัฟกานิสถาน โดยเฉพาะในรัฐชาน ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตใหญ่ของประเทศ จากการต่อสู้กับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและรัฐบาลมายาวนาน คาดว่าสามารถทำลายไร่ฝิ่นในเมืองโหปงไปแล้วมากกว่า 3,750 ไร่ จากรายงานระบุว่า ในปี 61 พื้นที่ปลูกฝิ่น 10% จากปีก่อนหน้า เหลือประมาณ 233,000 ไร่ หน่วยงานยอมรับว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแก๊งยาเสพติดเปลี่ยนไปที่ยาเสพติดสังเคราะห์ เช่น ยาบ้า และเกษตรกรจำนวนมาก การปลูกฝิ่นถือเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่จะหารายได้ เช่น เกษตรกรรายหนึ่งพยายามที่จะปลูกกาแฟ แต่หลังจากผ่านไปได้ 3 ปี ก็กลับมาปลูกฝิ่นอีกหน ซึ่งเหตุผลคือ เป็นพืชที่สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพดีกว่าพืชชนิดอื่น

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9620000012372 

04/02/62