กระทรวงแรงงานฯ สปป.ลาว ตั้งเป้าพัฒนาทักษะแรงงานของชนบท

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้สรุปแผนในการประชุมแรงงานและสวัสดิการของชาติที่จะพัฒนาทักษะของแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและห่างไกลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาดงาน แม้สปป.ลาว จะประสบความสำเร็จในการรักษาผลประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ ของแรงงาน แต่ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนามากกว่าคือ ทักษะแรงงานของคนหนุ่มสาวที่ยังพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและโอกาสในการจ้างงาน กระทรวงจะดำเนินคัดแรงงานที่มีฐานะค่อนข้างยากจนมาฝึกอบรมแรงงานและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงและส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน ถือว่ามีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้น และยังดำเนินการคัดเลือกแรงงานที่มีฝีมือไปแข่งขันในระดับอาเซียนอีกด้วย

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Ministry.php

05/02/62