จ.บั๊กซาง ติดอันดับที่ 9 เป็นแหล่งดึงดูดเงินทุน FDI

จังหวัดทางตอนเหนือ ‘บั๊กซาง’ อยู่ในอันดับที่ 9 ของจังหวัดที่เป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ คุณ Nguyen Cuong รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและการลงทุน กล่าวว่าจังหวัดบั๊กซาง มีโครงการลงทุน FDI ที่ได้รับการอนุมัติใหม่ 13 โครงการ ด้วยมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุน FDI ที่มีอยู่ 12 โครงการ ได้ปรับเพิ่มเงินทุนรวมกันมากกว่า 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IIP) จ.บั๊กซาง ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นอัตราการเติบโตต่ำที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจะดำเนินแก้ปัญหากับความยากลำบากของภาคธุรกิจ อาทิ การผลิตและการดำเนินทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าถึงสินเชื่อและปัญหาทางด้านภาษี การค้า รวมถึงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/bac-giang-ranks-ninth-in-fdi-attraction/173320.vnp