ธุรกิจฮานอยกว่า 4,000 ราย ระงับการดำเนินงานชั่วคราว เหตุโควิด-19

ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อหยุดการดำเนินงานจำนวน 4,240 ราย เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขผู้ว่างงานที่ยื่นขอประกันจำนวนมากกว่า 13,200 ราย ถึงอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาค (GRDP) ขยายตัวร้อยละ 3.72 ซึ่งเป็นการเติบโตในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องชะลอการผลิตหรือหยุดการดำเนินงานชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อขจัดอุปสรรคในการทำธุรกิจ ต้องร่วมกันส่งเสริมการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบกับเมืองหลวงต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อจะบรรเทาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/over-4000-hanoi-businesses-suspend-operations-due-to-covid19-413664.vov