นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเรียกร้องให้ผู้คนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเอง

นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเรียกร้องให้ชาวสปป.ลาวเริ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเพื่อบริโภคในกรณีที่เสบียงอาหารจะหมดไปท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 โดยประชาชนควรเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสยังคงเพิ่มขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน ท่ามกลางความกังวลว่าหากมีการหยุดชะงักของการค้าระหว่างประเทศจะทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศโดยเฉพาะอาหารเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่การปิดประเทศอาจกลายเป็นจริง เช่นในประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกำลังเรียกร้องให้รัฐกำหนดให้ปิดประเทศเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้โควิด -19  แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด สมาพันธุ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเสนอให้ปิดการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศเป็นเวลาสองสัปดาห์หรือไม่เกินหนึ่งเดือนซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการรับมือกับการระบาดของโรค ทั้งนี้ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาวกล่าวว่าความกังวลดังกล่าวนั้น ผู้บริโภคสปป.ลาวจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างจริงจัง เขาเสริมว่าชุมชนชนบทในสปป.ลาวมีประเพณีการทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองมานานซึ่งหมายความว่าผลกระทบของการหยุดชะงักทางการค้าในประเทศจะไม่รุนแรงเท่ากับในประเทศอื่น ๆ

ที่มา : https://laotiantimes.com/2020/03/18/lao-pm-urges-people-to-grow-crops-raise-animals-for-own-consumption/