ผลประกอบการ Lao Airlines หดตัวร้อยละ 70 ในปี 2563

ผลประกอบการปี 2563 ของ Lao Airlines ลดลงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี 2562 อันเป็นผลมาจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตัวเลขดังกล่าวได้รับการรายงานในการประชุมล่าสุดของตัวแทนขายของสายการบินและผู้เกี่ยวข้อง นายคำหล้า พรหมมะวัน ประธานสายการบินสปป.ลาวกล่าวในที่ประชุมว่า“ การระบาดของโรคนี้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงสปป.ลาว ปีที่แล้วเราบรรทุกผู้โดยสารได้เกือบ 380,000 คนในเที่ยวบิน 6,645 เที่ยวบินทั้งในสปป.ลาวและระหว่างประเทศซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 30 ของจำนวนที่เราบรรทุกในปี 2562” ปัจจุบันมีการให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศเพียงเส้นทางเดียวของลาวแอร์ไลน์ คือเส้นทางเวียงจันทน์ไปคุนหมิงโดยมีเที่ยวบินไปและกลับเพียงสัปดาห์ละสองครั้ง ไม่เพียงแค่สายการบินที่ได้รับผลกระทบตาจากการแพร่ระบาดยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นตัวแทนการท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสปป.ลาวในอนาคต

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Lao17.php

สปป.ลาวคุมเข้มเฝ้าระวังชายแดนหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เชื่อมโยงประเทศไทย

สปป.ลาวได้คุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองหลังจากพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย  ที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จากการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว สปป.ลาวกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกันยาว 1,845 กิโลเมตรโดยส่วนใหญ่ปักปันแม่น้ำโขง ทำให้การลักลอบกลับมาของแรงงานสปป.ลาวที่ไปทำงานในประเทศไทยอาจทำได้ง่าย และอาจเป็นต้นตอให้เกิดการระลอกใหม่ในสปป.ลาว ณ ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อในสปป.ลาวอยู่ที่ 43 รายซึ่งยังคงเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 13,687 คน สูงเป็นอันดับ 6 ของภูมิภาค

ที่มา : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2056823/laos-tightens-border-watch-after-virus-imports-from-thailand

สหภาพยุโรป ร่วมกับ Khmer Enterprise กัมพูชา พัฒนาพลังงานสะอาด

Khmer Enterprise ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (MEF) และ EnergyLab ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านพลังงานแห่งเดียวของกัมพูชา ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นพลังงานสะอาดในภาคเกษตรกรรม การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรป โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการด้านพลังงานของผู้ประกอบการประมงในภูมิภาค โดย EnergyLab จะคัดเลือกบริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดจำนวน 5-10 ราย ในแต่ละปีเพื่อเข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะระยะเวลาโครงการ 1 ปี ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวแนะนำการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น การให้คำปรึกษาและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อนำไปสู่การสร้างพลังงานสะอาดภายในกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50806857/eu-and-khmer-enterprise-fund-partnership-for-clean-energy-innovation-in-the-agri-fishery-sector/

องค์การอาหารและเกษตรร่วมลงบันทึก MoU กับ บริษัท LyLy ในการพัฒนาตลาดกัมพูชา

Lyly Food Industry Co Ltd. และ Food and Agriculture Market ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อจัดหาและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจการเกษตรในเสียมราฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังส่งเสริมการจัดหาผลิตภัณฑ์จากธุรกิจการเกษตรที่ปลูกในประเทศเข้าสู่ตลาดในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งการผลิตในท้องถิ่นถือเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพยังไม่แน่นอนทั้งในด้านปริมาณหรือคุณภาพของสินค้าเกษตร ส่งผลให้ราคาสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ไม่สอดคล้องกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการ Accelerating Inclusive Markets for Smallholders (AIMS) ได้เริ่มดำเนินการเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อการผลิตและการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จะเน้นเกี่ยวกับการจัดหาและซื้อผลิตภัณฑ์ผักในเสียมราฐเป็นหลัก ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่มาจากความพยายามของโครงการในการเชื่อมต่อผู้ผลิตผู้รวบรวมและผู้แปรรูปในกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50806848/mou-between-lyly-and-agriculture-market/