โครงการ“ In Laos For Laos” ปฏิรูประบบดิจิทัลในสปป.ลาว

Huawei Technologies (Lao) Sole Co. , Ltd สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีและเริ่มโครงการ“ In Laos for Laos” มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์โทรคมนาคม การฝึกอบรมทักษะ ICT และการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในยุคดิจิทัลที่เหนือกว่า 4.0 โครงการนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของภาครัฐที่ห่างไกลและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อายุยังน้อยผ่านการจัดหาอุปกรณ์ไอทีและสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสปป.ลาวในพัฒนาขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Hyawei_93.php

Vietnam Economic Factsheet: April 2564

เศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนเมษายน 2564

ที่มา : รวบรวมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office: GSO), กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท, กระทรวงวางแผนและการลงทุน, กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กรมศุลกากรและ CEIC Data

Moody’s ประมาณการเศรษฐกิจกัมพูชากำลังอยู่ในช่วงพื้นตัว

กัมพูชาถือเป็นหนึ่งในหกประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงระหว่างการ “ฟื้นตัว” ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน จากข้อมูลของ Moody’s Analytics โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงรวมกับค่าเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Asian Miracle” เนื่องจากวิกฤตการเงินในเอเชีย ทำให้สกุลเงินท้องถิ่นมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีในแต่ละระลอกก็ตาม โดยเวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เศรษฐกิจ “ขยายตัว”

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50857127/moodys-cambodian-economy-in-recovery/

อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชายังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในปี 2020 แม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยเบี้ยประกันรวมในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2019 จากยอดรวม 253 ล้านดอลลาร์ สู่ 271.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัดส่วนแบ่งเป็นการประกันภัยทั่วไปร้อยละ 41.9 ของเบี้ยประกันภัยรวม ประกันชีวิตร้อยละ 56.1 และการประกันภัยรายย่อยร้อยละ 2 โดยเบี้ยประกันภัยขั้นต้นของตลาดประกันภัยทั่วไปในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 113.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับขั้นต้นของตลาดประกันชีวิตในปี 2020 สูงถึง 152.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 แต่อย่างไรก็ตามอัตรานี้ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของปี 2019 ที่ร้อยละ 42.4 อย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2020 จำนวนเงินชดเชยทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กับลูกค้าคือ 37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบเป็นรายปี ปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทประกันภัยทั่วไป 16 แห่ง บริษัท ประกันชีวิต 11 แห่ง และ บริษัทประกันภัยรายย่อย 5 แห่ง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50857134/cambodias-insurance-industry-on-positive-trend-in-2020-amid-covid-19/

เวียดนามดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้เผชิญโควิด-19 ระบาด

ตามรายงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เปิดเผยว่าเวียดนามยังคงพยายามอย่างหนักในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยในปี 2563 เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวก (GDP) ถึง 2.91% และคาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจจะโตถึง 6.7% ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีจำนวน 33,000 โครงการที่มาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 394 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้ว่าการลงทุนทั่วโลกจะไม่ขยายตัว แต่เวียดนามมียอดการลงทุนจากโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 24.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา : http://dtinews.vn/en/news/018/73882/vietnam-attracts-fdi-projects-amid-covid-19.html